අපි ගැන

වෙන්ෂෝහි Hengyi වාහන අමතර කොටස් Co., Ltd. (Ruian Hengren වාහන අමතර කොටස් Co., Ltd.) නිෂ්පාදන නිර්මාණය, නිෂ්පාදනය හා අලෙවිය වේගවත් සහ තරල ප්රතිදානය භාවිතය මෙන්ම, ඉංජිනේරු සම්බන්ධයක් තාක්ෂණය හා innovation.We වන ඉල්ලුම් කිරීමට කැපවී "විශිෂ්ටත්වය සඳහා උත්සාහ, පළමුව තත්ව, තාක්ෂණය නව නිපැයුම්" ව්යාපාර දර්ශනය අනුගමනය කරන හා කණ්ඩායම අත්දැකීම්, විශේෂඥ දැනුම හා නිර්මාණශීලීත්වය සමග විශ්වාස, අපි අන්යොන්ය සංවර්ධනය සහ ප්රතිලාභ මත පදනම් වැඩි ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ අත්වැල් බැඳ පුළුවන් ...

පුවත්

නවතම නිෂ්පාදන